Półkolonie

Wakacje to czas, w którym dzieci pragną odpocząć od nauki i odrabiania lekcji, jednak dzieci z naszej szkoły nie chciały rozstawać się z jej murami. Dlatego, szkoła wraz ze Stowarzyszeniem ,,Nasz Wielbark" zorganizowała półkolonie letnie w dniach od 01 lipca do 25 lipca 2014r. pod hasłem: „Barwy lata". Głównym celem zajęć było zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju, kształtowanie u nich nawyku zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego,  a także zagospodarowanie wolnego czasu w okresie wakacji.


Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczestników półkolonii oraz przedstawienia programu. Aby wypoczynek dzieci podczas wakacji przebiegał bezpiecznie przeprowadzona była pogadanka na temat „Bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko". Dzieci utrwaliły sobie zasady zachowania podczas wycieczek pieszych, i autokarowych oraz w czasie zabaw.
Program obejmował gry i zabawy dydaktyczne, warsztaty plastyczne, gry i zabawy muzyczno - ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, konkursy, indywidualne zajęcia w kącikach zainteresowań, a także liczne wycieczki.
Taka forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego podczas wakacji zaspokoiła oczekiwania jej uczestników jak również ich rodziców. Wakacyjny czas spędzony na terenie szkoły był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, zabaw, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody i bezpieczeństwa.
Półkolonie zostały współfinansowane w ramach konkursu ofert Urzędu Miasta Malborka. Stowarzyszenie „Nasz Wielbark" pozyskało 4000 złotych, dlatego dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji.

   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"