Prace remontowe

na boisku przy

Pl. Z. Bukalskiego.

W kwietniu 2014 r. do Stowarzyszenia „Nasz Wielbark" zwrócili się przedstawiciele komitetu osiedlowego z pomysłem pozyskania pieniędzy w ramach Malborskiego Porozumienia Partnerstwa Lokalnego na remont boiska przy Pl.Z.Bukalskiego. Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego, mająca statut, konto oraz osobowość prawną mogła wystąpić do Burmistrza Miasta Andrzeja Rychłowskiego z wnioskiem MPPL. Przedstawicielem z ramienia samorządu lokalnego był radny dzielnicy Jacek Markowski. Otrzymaliśmy maksymalną wnioskowana kwotę 30 tysięcy złotych. Jednak ciężar prac remontowych wzięła na siebie grupa mężczyzn z naszej dzielnicy. Koordynatorami projektu byli Jacek Waśniewski i Grzegorz Jaworski. Od maja do końca października wykonano szereg prac remontowych przy boisku. Naprawiono siatkę, bramki, położono polbruk wokół boiska. Wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową oraz pomalowano piłko chwyty. Większość prac wykonano społecznie. Z pieniędzy otrzymanych z Urzędu Miasta zakupiono wszystkie materiały użyte przy remoncie. Pozyskano również sponsorów, m.in. firma Leier i ZGKiM.


Sportowe otwarcie boiska nastąpiło 15 listopada. Drużyny podwórkowe rozegrały mecze, w których zwycięzca otrzymał piłkę ufundowaną przez radnego Jacka Markowskiego. Panie ze Stowarzyszenia „Nasz Wielbark", Alicja Chlebowicz i Grażyna Nadolska ,oraz rodzice hokeistów przygotowały słodki poczęstunek oraz ciepłą herbatę. Można było się także posilić kiełbasą z grilla, którą piekli radni: Jacek markowski i Andrzej Małyj.
Należy także wymienić i podziękować osobom, które pracowały przy remoncie boiska:
Jacek Waśniewski, Grzegorz Jaworski, Andrzej Łukaszuk, Zbyszek Kaźmierski, Henryk Chojnacki, Paweł Domański, Zygmunt I Arek Płotka, Robert Kubiak, Piotr Prejs, Piotr Czarnecki, Robert Korecki, Jarek Bryski, Przemek Chojnacki, Paweł Stefaniak, Maciej Majewski, Mateusz Waśniewski, Wojtek Jaworski, Damian Kubiak, Michał Gdela, Andrzej Lasota, Emil Masłowski, Sławek Nawrocki, Jarek Maksym, Ksawery Karasiński, Andrzej Buła, Zbyszek Kadłubowski, ks.Wiesław Szabla z ministrantami, Jacek Markowski.
Podziękowania również dla tych, których nie wymieniono z imienia i nazwiska.
Przy okazji prac remontowych warto przypomnieć kilka zdarzeń z historii zagospodarowania Pl.Z.Bukalskiego.
W 2005 wykonano oświetlenie, w 2009 została położona sztuczna trawa. Wówczas również pozyskano pieniądze z Urzędu Miasta na materiały budowlane, a wszelkie prace wykonano społecznie przez mieszkańców dzielnicy Wielbark.

   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"