Podsumowanie 1%
 
za 2014r.
 
Już kolejny rok Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” udostępnia swoje konto na odprowadzanie 
1 %, ze wskazaniem na konkretne osoby i cele.
Za rok 2014 na konto Stowarzyszenia wpłynęły następujące kwoty, które zostały przekazane na cele pomocy społecznej następującym osobom:
Erwin Sobczak: 10.784,70,-
Kacper Tołopiło: 3.355,10,-
Sylwia Jażdżewska: 933,20,-
Jednocześnie przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku, przy której działa Stowarzyszenie „Nasz Wielbark”, odprowadzili 1% na  zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3, wysokość odpisu to : 4.469,71,-
Dziękujemy za zaufanie i wspieranie potrzebujących.
   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"