Podsumowanie prac

2009-2014r

 

 „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

(Flora Edwards)

 

 

 

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” zostało powołane do życia w 2009r. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Malborku. Założone zostało przez ludzi, którym los młodzieży, osób potrzebujących i znajdujących się w danym momencie w trudnej sytuacji życiowej nie jest obojętny. Niektórymi z celów Stowarzyszenia jest: organizowanie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, oświatowym, na rzecz ochrony środowiska, organizowanie imprez charytatywnych na cele Stowarzyszenia, akcji i działań o charakterze dobroczynnym oraz zbieranie funduszy na działania statutowe.

W 2014r.Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” udzieliło pomocy charytatywnej pięciorgu dzieciom: Szymonowi Grabowskiemu- 6.780 zł-zajęcia terapeutyczne,
Jakubowi Wnuk- 1558zł.- zakup aparatów słuchowych
Przemysławowi Włoch- 1014,20ł.- dopłata do turnusu rehabilitacyjnego,
Katarzynie Szulik- 8000 zł-sfinansowanie operacji witrektomii,
Antoninie Daukszys- 2600zł – zakup fotelika stabilizacyjnego.
na łączną kwotę
19.952,20 zł.

W latach 2012-2013 taką pomoc uzyskała siedemnastka dzieci na łączną kwotę 74.897zł.
Byli to:
Milena Wiśniewska- 3.000 zł.-zakup notebooka oraz programu dla osób niewidomych
Magdalena Hebel- 2.100zł.-turnus rehabilitacyjny

Jakub Siarnowski- 3.740zł.- urządzenia chroniące przed wirusami oraz środki dezynfekujące
Daniel Krajnik- 2.658 zł.-sprzęt rehabilitacyjny
Kacper Tołopiło- 3.400 zł.-zajęcia terapeutyczne i turnus rehabilitacyjny

Patryk Grzywacz- 4.500 zł.-obóz rehabilitacyjny, obuwie ortopedyczne
Michalina Dywan- 2.000 zł.- turnus rehabilitacyjny

Maja Barecka- 850zł.-opłata zajęć terapeutycznych
Maciej Piątek- 4.600 zł.-turnus rehabilitacyjny

Sylwia Jażdżewska- 5.000 zł.-turnus rehabilitacyjny
Natalia Sawczuk- 500zł.-zakup okularów specjalistycznych
Nikola Janicka- 3.750 zł.-dofinansowanie turnusu rehabiliatacyjnego

Julia Grzankowska- 6.000zł.-zakup aktywnego wózka inwalidzkiego
Szymon Żołdak- 4.000 zł.- zakup łóżka rehabilitacyjnego
Przemysław Włoch- 7.900 zł.- aparaty słuchowe
Roch Huzar- 3.149 zł.- program „Mówik-pro” wraz ze sprzętem do porozumiewania się.

Ponadto zakupiono koncentrator powietrza za kwotę 17.750 zł, dla Marysi Kozak, która po roku odeszła
z tego świata. Koncentrator został przekazany do Stacji Joannitów w Malborku i aktualnie służy potrzebującym dzieciom w Malborskim Szpitalu Powiatowym.
Pomocy tej udzielono ze zbiórki publicznej zorganizowanej w 2010r. na Natalię Sawczuk. Wszystkie pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, udział dzieci w zajęciach terapeutycznych oraz turnusach rehabilitacyjnych, by podnieść jakość ich życia i pomóc w lepszym funkcjonowaniu
w otaczającej ich rzeczywistości.
Na dzień 31 grudnia 2014r. przekazano ze zbiórki publicznej na Natalię Sawczuk kwotę
94.849, 20 zł.

Stowarzyszenie występuje jako organizacja pozarządowa, dzięki czemu może pozyskiwać fundusze na różne projekty w ramach otwartych konkursów na realizację zadań statutowych. Dzięki temu w roku 2014 pozyskaliśmy 62.500 zł.

W ramach Malborskiego Porozumienia Partnerstwa Lokalnego Stowarzyszenie „Nasz Wielbark ” pozyskało fundusze na remont boiska na Placu Z. Bukalskiego w wysokości 30 tysięcy złotych. Pomysłodawcą tego projektu był komitet osiedlowy, którego przedstawicielami są Grzegorz Jaworski i Jacek Waśniewski. W pracach brało udział wielu mieszkańców naszej dzielnicy. Za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Efektem tej pracy jest boisko ze sztuczna nawierzchnią, z którego korzysta młodzież oraz dzieci z dzielnicy Wielbark.

Podczas realizacji tych projektów Stowarzyszenie współpracuje ze SP nr 3 i działającą w niej Radą Rodziców.
W roku 2014 pozyskano w ten sposób pieniądze na:
- Półkolonie dla dzieci (4000 zł),
- Organizację festynu szkolnego pod hasłem ”Na sportowo, wielopokoleniowo, zdrowo” ( 2500 zł.),
-Wykonanie „Zielonej Klasy”, w ramach programu „Akumulator Społeczny” ze środków MPiPS Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie pozyskało na ten cel kwotę 5000 zł.,
-„Przyjazna i Bezpieczna Szkoła SP3” z Urzędu Marszałkowskiego 21.000 zł.

10 maja 2014r. Stowarzyszenie wspólnie ze SP nr 3 zorganizowało Memoriał im. Waldemara Mietiańca- rozgrywki w badmintona. W tym roku miał on szczególny wymiar. Podczas tej uroczystości zbierano fundusze ( wpłaty wpisowe, sprzedaż ciast) dla absolwentki SP nr 3 Karoliny Steller będącej od lutego 2014r. w stanie śpiączki. Zebraną kwotę w wysokości 2.187 zł. w całości przekazano na rehabilitację Karoliny.

Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” włączyło się także do pomocy przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowało wspólnie z UKS „Bombek” rozgrywki hokeja na lodzie.
Ze sprzedaży ciast upieczonych przez członkinie Stowarzyszenia „Nasz Wielbark” oraz rodziców SP3 Malbork zebrano kwotę 2.154, 92 zł.

Stowarzyszenie udostępniło konto na zbiórkę 1% trójce niepełnosprawnych dzieci. Dzięki temu udało się pozyskać dla Sylwii Jażdżewskiej 1565, 40zł., Kacpra Tołopiło 2050, 40 zł. i Erwina Sobczak- 3.276 zł.

Ponadto rodzice uczniów SP3 i sympatycy Stowarzyszenia przekazywali 1% na wyposażenie szkoły. Zebraną kwotę 3846 zł. przekazano na zakup tablicy interaktywnej do jednej z klas.
Rodzice hokeistów oddali 1% w wysokości 420zł.
Pieniądze w całości zostały przekazane wskazanym osobom oraz na wskazane cele.
Inne wpłaty na Stowarzyszenie z 1% to - 6.835,80 zł

Stowarzyszenie ”Nasz Wielbark” nie zapomina także o seniorach. W roku 2014 zorganizowało cykl zajęć
dla seniorów z dzielnicy Wielbark.
Były to zajęcia plastyczne, które odbywały się w każdą środę o godzinę 16.00
w SP nr 3 w Malborku. i zajęcia komputerowe prowadzone przez młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego,
które odbywały się w czwartki o godz. 17. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego są dalej kontynuowane.

Tradycyjnie już pod koniec roku, w grudniu Stowarzyszenie „Nasz Wielbark” organizuje pomoc świąteczna dla potrzebujących z dzielnicy Wielbark. Zakupiono produkty, z których przygotowano 31 paczek o wartości 100 zł. jedna paczka. Pomoc trafiła do rodzin i osób starszych wskazanych przez nauczycieli SP3 oraz Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego.
Zbliża się do końca kolejny rok działalności Stowarzyszenia, w którym każdy z jego członków miał swoje zasługi, sukcesy. Mam nadzieję – poczucie, że czas poświęcony na działanie w Stowarzyszeniu „Nasz Wielbark”, nie był to czas stracony, a wręcz przeciwnie – spełniliśmy i zrealizowaliśmy większość z planowanych zadań, pomogliśmy wielu potrzebującym dzieciakom. Stowarzyszenie "Nasz Wielbark" składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w ostatnim czasie wsparli finansowo naszą działalność. Dzięki Waszej pomocy możliwe okazało się zrealizowanie wielu cennych i ważnych inicjatyw.

Dziękujemy wszystkim osobom za współpracę i mamy nadzieję, że będzie ona trwała nadal, będzie owocowała nowymi pomysłami i działaniami, zgodnymi z duchem naszego Statutu.

 

NALEŻY MOCNO PODKREŚLIĆ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE I SYMPATYCY STOWARZYSZENIA „NASZ WIELBARK” PRACUJĄ SPOŁECZNIE I ZA SWOJĄ PRACĘ NIE OTRZYMUJĄ ŻADNYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH!

 

 

Prezes Stowarzyszenia „Nasz Wielbark”

Alicja Chlebowicz

 

 

   
© Stowarzyszenie "Nasz Wielbark"